Lộ trình phát triển của Cardano (P2)

Lộ trình phát triển của Cardano (P2)

(Lộ trình phát triển chi tiết của Cardano với các cập nhật kỹ thuật quan trọng)

Tiếp nối phần 1 phần 2 này người viết cập nhật sau kỷ nguyên GOGUEN đang diễn ra, sẽ là hai kỷ nguyên còn lại của Cardano. Các bài viết này hiện đang cập nhật trên website chính của Cardano, và theo kinh nghiệm thì các thời gian kỷ nguyên có thể thay đổi dựa trên các bản cập nhật kỹ thuật (Hardfork), thông thường sẽ có độ trễ so với thời gian dự kiến ban đầu.

  • 4/ BASHO –  Kỷ nguyên Mở Rộng – (Dự tính 2023-2025)

Kỷ nguyên Basho của Cardano là kỷ nguyên tối ưu hóa, cải thiện khả năng mở rộng (scalability) và khả năng tương tác (interoperability) của mạng lưới. Trong khi các kỷ nguyên phát triển trước đây tập trung vào phi tập trung (decentralization) và các chức năng mới, Basho hướng đến việc cải thiện hiệu suất cơ bản của mạng Cardano để hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển và áp dụng cho các ứng dụng có khối lượng giao dịch cao.

Một trong những phát triển cốt lõi của Basho sẽ là sự ra đời của các ‘’sidechains’’: các blockchain mới, có thể tương tác với chuỗi Cardano chính, với tiềm năng to lớn để mở rộng khả năng của mạng. Sidechains có thể được sử dụng như một cơ chế “sharding” (sharding mechanism) bằng cách chuyển bớt công việc từ chuỗi chính vào một sidechain để tăng năng lực xử lý của mạng lưới. Chúng cũng có thể được sử dụng để giới thiệu các tính năng thử nghiệm mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật của blockchain chính.

Basho cũng sẽ thấy sự ra đời của các phong cách kế toán song song. Trong khi blockchain Cardano chính sẽ tiếp tục sử dụng mô hình UTXO, khả năng hỗ trợ và chuyển đổi giữa UTXO và các mô hình account-based sẽ được thêm vào bằng cách sử dụng sidechains. Kết quả sẽ là khả năng tương tác cao hơn cho Cardano, cũng như khả năng hỗ trợ các loại trường hợp sử dụng mới trên mạng lưới.

Nhìn chung, kỷ nguyên Basho sẽ chứng kiến ​​Cardano trở thành một trong những nền tảng blockchain có hiệu suất cao, dẻo dai và linh hoạt nhất trong ngành. Điều này sẽ cung cấp một cơ sở hạ tầng mạng với khả năng mở rộng quy mô một cách bền vững, an toàn; cũng như khả năng thêm chức năng mới mà không ảnh hưởng đến độ tin cậy ở cốt lõi của mạng.

Chúng tôi đang làm việc trên nhiều nội dung hơn cho thời đại này của lộ trình và sẽ cập nhật trang này vào thời điểm thích hợp. Trong khi đó, tất cả các bản cập nhật mới nhất về tiến bộ kỹ thuật đều được cung cấp như một phần của Báo cáo kỹ thuật hàng tuần của Cardano (Cardano Weekly Technical Report (*)

  • 5/ VOLTAIRE – Kỷ nguyên quản trị – (Dự tính 2025 trở đi)

Kỷ nguyên Voltaire của Cardano sẽ cung cấp những mảnh ghép cuối cùng cần thiết để mạng Cardano trở thành một hệ thống tự duy trì (a self-sustaining system.) Với sự ra đời của hệ thống bỏ phiếu và ngân quỹ (treasury system), những người tham gia mạng lưới sẽ có thể sử dụng cổ phần và quyền biểu quyết của mình để ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của mạng lưới.

Để mạng Cardano thực sự trở nên phi tập trung, nó sẽ không chỉ yêu cầu cơ sở hạ tầng phân tán được giới thiệu trong kỷ nguyên Shelley mà còn phải có năng lực được duy trì và cải thiện theo thời gian theo cách phi tập trung. Để đạt được mục tiêu đó, kỷ nguyên Voltaire sẽ bổ sung khả năng cho những người tham gia mạng trình bày các đề xuất cải tiến Cardano. Các đề xuất cải tiến này phải được người tham gia có liên quan (stakeholders) bỏ phiếu, tận dụng quy trình đặt cược và ủy quyền hiện có.

Để tài trợ cho sự phát triển trong tương lai của mạng lưới, Voltaire cũng sẽ thấy việc bổ sung một hệ thống ngân quỹ, theo đó một phần của tất cả các khoản phí giao dịch sẽ được gộp lại để cung cấp vốn cho các hoạt động phát triển được thực hiện sau quá trình bỏ phiếu.

Khi cả hệ thống bỏ phiếu và ngân quỹ được áp dụng, Cardano sẽ thực sự được phân cấp và không còn nằm dưới sự quản lý của IOHK. Thay vào đó, tương lai của Cardano sẽ nằm trong tay của cộng đồng, những người sẽ có mọi thứ họ cần để phát triển Cardano trên cơ sở an toàn, phi tập trung trên nền tảng mà IOHK đã gầy dựng.

Chúng tôi đang làm việc trên nhiều nội dung hơn cho thời đại này của lộ trình và sẽ cập nhật trang này vào thời điểm thích hợp. Trong khi đó, tất cả các bản cập nhật mới nhất về tiến bộ kỹ thuật đều được cung cấp như một phần của Báo cáo kỹ thuật hàng tuần của Cardano (Cardano Weekly Technical Report (*)

(*) https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/

Nguồn bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.