EU thúc đẩy đổi mới bằng tích hợp Blockchain và AI

EU thúc đẩy đổi mới bằng tích hợp Blockchain và AI

Một báo cáo gần đây do Tổng cục Mạng Truyền thông, Nội dung và Công nghệ công bố đã làm sáng tỏ các xu hướng và hành động chính sách trong tương lai đối với blockchain ở Châu Âu.

 

Sức mạnh tổng hợp của Blockchain và AI

Báo cáo của Diễn đàn và Đài quan sát Blockchain của Liên minh Châu Âu (EUBOF) nhấn mạnh việc lưu trữ an toàn dữ liệu AI nhạy cảm trên blockchain , đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tài chính.

Bản chất chống giả mạo của Blockchain đảm bảo tính toàn vẹn và quyền riêng tư của dữ liệu, rất quan trọng để quản lý thông tin nhạy cảm. Khả năng này giúp nâng cao niềm tin và đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu, biến blockchain trở thành công nghệ thiết yếu trong quản lý dữ liệu.

Sự hội tụ của blockchain và AI thúc đẩy việc tạo ra các mạng AI phi tập trung . Các mạng này phân phối các mô hình và dữ liệu AI trên một hệ thống sổ cái phi tập trung, giảm nguy cơ độc quyền dữ liệu. Báo cáo của EUBOF nhấn mạnh rằng các mạng AI phi tập trung tăng cường các ứng dụng trong ngành bằng cách cung cấp một khuôn khổ an toàn và minh bạch hơn để phát triển AI.

Việc tích hợp AI với blockchain có thể hợp lý hóa các hoạt động, giảm chi phí và giảm thiểu lỗi của con người trong việc thực hiện hợp đồng. Báo cáo cũng ghi nhận sự tăng trưởng không ngừng của hệ sinh thái tài chính phi tập trung ( DeFi ).

EUBOF dự đoán các giao thức DeFi mới và các ứng dụng mới nổi được thúc đẩy bởi khả năng tương tác, tính bền vững và hiệu quả năng lượng.

Ngoài ra, EUBOF đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của Châu Âu với các công nghệ mới. Nó ủng hộ EU hoạt động như một trung tâm tri thức toàn cầu và tăng cường hợp tác với các bên liên quan khác nhau.

Sự hội tụ của blockchain và AI thể hiện cơ hội quan trọng để EU thúc đẩy sự đổi mới trong tương lai. Bằng cách xây dựng một môi trường hợp tác và an toàn, Châu Âu có thể tận dụng những công nghệ này để nâng cao các ngành công nghiệp khác nhau.

Cách tiếp cận chủ động của EU giúp EU trở thành quốc gia dẫn đầu về tiến bộ công nghệ, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Đầu tư liên tục vào nghiên cứu, phát triển và hoạch định chính sách sẽ mở ra những tiềm năng mới, tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới và bền vững.

 

Nguồn: https://beincrypto.com/eu-embraces-blockchain-and-ai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *