Chủ tịch SEC nhấn mạnh sự cần thiết của quy định về tiền điện tử

Chủ tịch SEC nhấn mạnh sự cần thiết của quy định về tiền điện tử

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler gần đây đã có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết lộ chứng khoán đối với lợi ích công cộng, đặc biệt nhấn mạnh những lo ngại trong ngành công nghiệp tiền điện tử về việc không tuân thủ các yêu cầu đăng ký. Nhận xét của Chủ tịch SEC, được đưa ra trong một sự kiện tại Trường Luật Columbia, đã nhấn mạnh những thách thức pháp lý đặt ra bởi các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số tìm cách hoạt động bên ngoài chế độ tiết lộ của SEC.

Chủ tịch SEC nhấn mạnh sự cần thiết của quy định về tiền điện tử

Một trong những điểm chính được Chủ tịch SEC nêu ra là vấn đề một số người tham gia thị trường chứng khoán tiền điện tử cố gắng tránh các yêu cầu đăng ký, vốn rất cần thiết để đảm bảo việc tiết lộ thông tin bắt buộc cho các nhà đầu tư. Theo Gensler, việc thiếu đăng ký này dẫn đến việc thiếu thông tin cần thiết được cung cấp cho các nhà đầu tư, tạo ra rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử.

Chủ tịch SEC lưu ý rằng nhiều người sẽ đồng ý rằng thị trường tiền điện tử có thể được hưởng lợi từ việc tăng cường tính minh bạch và giám sát. SEC đã tích cực theo đuổi các hành động cưỡng chế đối với các công ty trong lĩnh vực tiền điện tử không đăng ký làm sàn giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán chưa đăng ký. Các trường hợp đáng chú ý bao gồm các hành động được thực hiện chống lại các nền tảng lớn như Coinbase Inc. và Binance.

Các hành động thực thi đang diễn ra và các thách thức pháp lý

Những nỗ lực thực thi này phản ánh cam kết của SEC trong việc duy trì các tiêu chuẩn quy định và bảo vệ các nhà đầu tư trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Mối quan tâm đặc biệt là cuộc điều tra đang diễn ra về Ethereum (ETH) của SEC, với các cuộc thảo luận xung quanh khả năng phân loại ETH là chứng khoán, một phân loại khác với trạng thái của Bitcoin.

Sự khác biệt này nêu bật sự phức tạp và sắc thái liên quan đến việc quản lý các tài sản kỹ thuật số khác nhau trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn. Nhìn về phía trước, lập trường của Gensler về sự cần thiết của việc đăng ký và tiết lộ bắt buộc trong thị trường tiền điện tử có thể sẽ phải đối mặt với những thử nghiệm thực tế. Prometheum, một công ty có mục tiêu trở thành một đại lý môi giới tiền điện tử có mục đích đặc biệt được phê duyệt, đang chuẩn bị triển khai hoạt động kinh doanh của mình, cho thấy sự sẵn sàng điều hướng các yêu cầu quy định.

Ngoài ra, Coinbase đã thực hiện hành động pháp lý, tìm kiếm sự ủy quyền của tòa án để SEC tham gia vào việc xây dựng quy tắc dành riêng cho tiền điện tử, thể hiện những nỗ lực của ngành nhằm giải quyết các thách thức về tuân thủ và rõ ràng về quy định. Bài phát biểu gần đây của Gensler nhấn mạnh sự tập trung của SEC vào việc giải quyết các lỗ hổng pháp lý và đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư đầy đủ trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các hành động thực thi đang diễn ra, các cuộc thảo luận xung quanh việc phân loại Ethereum và các sáng kiến ​​​​ngành nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn quy định đều phản ánh bối cảnh pháp lý đang phát triển định hình tương lai của tài sản kỹ thuật số và thị trường chứng khoán.

Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/sec-chairman-emphasizes-crypto-regulation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *